Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

Crăiasa Zăpezii după Hans Christian Andersen

Pentru textul Crăiasa Zăpezii după Hans Christian Andersen, (fragmentul din manualul editurii CD Press) am conceput două fișe de lucru. Conțin câteva exerciții pentru înțelegerea și aprofundarea textului, pentru dezvoltarea vocabularului, pentru consolidarea cunoștințelor referitoare la semnele de punctuație învățate. Ele pot fi descărcate de la finalul articolului.

Crăiasa Zăpezii – fișa de lucru 1

Prima fișă este sub forma unui rebus cu soluția data – Crăiasa Zăpezii. Copiii vor completa propozițiile lacunare de sub acesta cu cuvinte care se regăsesc în text. Literele componente ale cuvintelor scrise pe verticală,  precum și numărul literelor indicat de casetele de pe orizontală pentru fiecare cuvânt constituie un indiciu pentru găsirea cuvintelor care completează enunțurile. Propozițiile lacunare date sunt formulate în ordinea desfășurării întâmplărilor din text, reprezentând o povestire scrisă a textului. Ele conțin informații privind locul, timpul, personajele, dar și informații de detaliu. De aceea,  fișa poate fi aplicată după citirea textului de către elevi pentru verificarea citirii conștiente și a capacității de înțelegere a textului.

Crăiasa Zăpezii – fișa 2

Următoarea fișă cuprinde nouă exerciții cu sarcini de lucru diferite. Ea începe cu completarea de către copii a titlului și numelui autorului.

Crăiasa Zăpezii
Crăiasa Zăpezii – imagine creată de Elena Ringo

Exercițiul 1  –  precizarea timpului, locului acțiunii desfășurate în text, a numărului de alienate și a titlului unei alte povești scrise de H. Ch. Andersen

Exercițiul 2 –precizarea personajelor textului. Am ales formularea unui enunț în care să enumere personajele pentru a-I pune pe copii în situația de a folosi virgula, ultimul semn de punctuație învățat.

Exercițiul 3 – ordonarea enunțurilor date conform desfășurării întâmplărilor din text. Copiii vor citi cele șase enunțuri date și le vor numerota pe fulgii de zăpadă alăturați.

Exercițiul 4 – pentru două dintre enunțurile scrise la exercițiul anterior (la alegere) copiii vor formula câte o întrebare.

Exercițiile 5, 6, 7, 8 – precizarea unor cuvinte cu sens asemănător, cu sens opus sau diminutive pentru cuvinte date. La exercițiul 7 (cel pentru antonime) am complicat un pic sarcina. Copiii trebuie să asocieze corect cuvintele din prima coloană cu cele din a doua unde se află un cuvânt care nu are corespondent în prima coloană. Cu acest ”intrus” copiii vor alcătui o propoziție exclamativă la exercițiul 8.

Exercițiul 9. Deoarece în textul-suport apare o descriere a Crăiesei Zăpezii, copiii vor reciti aceste enunțuri și, în oval, vor desena personajul ținând cont și de informațiile primite din text. Pe fulgii de zăăpadă vor scrie însușiri desprinse tot din descrierea citită. Pentru cei care nu lucrează după același manual, dar doresc să aplice fișa de lucru am atașat și textul.