Științe ale naturii pentru clasa a patra

Apa – proprietăți și utilizări

Printre materialele folosite pentru lecția „Apa – proprietăți și utilizări” s-au numărat și cele ce urmează a fi prezentate în acest articol. Este vorba despre o prezentare powerpoint și o fișă de lucru. Ele pot fi folosite atât într-o lecție în sala de clasă, cât și într-o lecție online.

Apa – proprietăți și utilizări. Prezentare powerpoint

Despre apă am tot discutat încă din clasele mai mici. Noțiuni precum stare de agregare, transformări ale apei sau circuitul apei în natură le sunt deja familiare copiilor. Cu toate acestea, ele se regăsesc pe slide-urile prezentării, pe lângă informațiile referitoare la proprietăți și utilizări.
Prezentarea debutează cu o activitate practică menită să îi ajute pe copii să deducă proprietățile apei. Materialele folosite sunt la îndemâna oricui: pahar (transparent) cu apă, o monedă.

Pe baza celor observate copiii identifică proprietățile apei, aducând în discuție, în mod special, apa potabilă.
„Unde se găsește apa?” este o altă întrebare a lecției. Aici pot fi folosite și imagini, deși copiii reușesc, pe baza informațiilor pe care le dețin deja, să găsească răspunsul la întrebare.
Discuția continuă cu stările de agregare și transformările apei, moment în care vorbim și despre circuitul apei în natură. Aici avem ca sprijin o imagine sugestivă.

Ultimele informații sunt legate de utilizările apei. Pentru fiecare informație prezentată pe slide am adus imagini care să ilustreze cât mai bine utilizările apei.
Încheiem prezentarea tot cu utilizările apei, de data aceasta având un text scurt ale cărui învățături îndeamnă la reflecție.

Fișa de lucru

Fișa de lucru „Apa – proprietăți și utilizări” propune copiilor câteva exerciții prin intermediul cărora pot aprofunda cunoștințele dobândite pe parcursul lecției. Sunt exerciții care chiar reiau informații din lecție, având legătură directă cu prezentarea powerpoint. Pe parcursul celor cinci sarcini de lucru, copiii vor fi puși în situația de a utiliza noțiunile discutate în diferite contexte. Fișa poate fi imprimată sau poate fi completată digital. Pentru a doua variantă găsiți aici pașii de urmat.

Primul exercițiu le cere copiilor să completeze enunțurile lacunare cu informațiile primite în lecție referitoare la apa potabilă, schimbarea stării de agregare a apei și circuitul apei în natură. Al doilea exercițiu este un cvintet adaptat conținutului lecției. Forma grafică este cea cunoscută. Cuvintele ce vor fi completate au legătură cu proprietățile și utilizările apei.

În continuare, verificăm ce am reținut din lecție prin intermediul unui exercițiu de stabilire a valorii de adevăr a unor enunțuri date.

Urmează crearea unui text informativ, pe baza unui plan de idei dat. Scopul acestei sarcini fiind de a-i pune pe copii în situația de a utiliza corect și de a integra în enunțuri termenii științifici referitori la tema lecției. Fișa de lucru se încheie cu un exercițiu care le cere copiilor să precizeze trei măsuri pentru protejarea apelor.