Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10

A sosit momentul să recapitulăm adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10. Am ales jocul didactic ”În livadă”. Acest joc ne oferă ocazia de a ne reaminti și părțile componente ale plantelor și rolul lor. Astfel, prin acest joc am urmărit consolidarea deprinderilor de calcul mintal, efectuarea de operații de adunare și scădere (cu și fără sprijin în obiecte), utilizarea corectă a denumirilor și simbolurilor matematice, aflarea unui număr necunoscut folosind metoda balanței. Observând pomii afișați la tablă, am discutat despre principalele structuri ale plantelor și despre rolul lor în viața plantei.

Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10 – Joc didactic

Pe tablă am afișat pomii pe trunchiurile cărora se află numerele de la 5 la 10, reprezentând rezultate ale exercițiilor de adunare și scădere până la 10 scrise pe merele primite de copii. Exercițiile au grade de dificultate diferite: adunări și scăderi cu doi termeni, cu trei termeni, aflarea numărului necunoscut. Jocul a început cu exerciții de numărare de la 5 la 10, crescător și descrescător, de identificare a vecinilor unui număr, a numerelor pare și impare, de comparare a numerelor, după care am trecut la desfășurarea propriu-zisă a jocului.

Fiecare copil a rezolvat individual exercițiul primit, după care l-a prezentat clasei. S-a făcut verificarea frontală și a plasat mărul pe pomul cu rezultatul corespunzător. Unii au rezolvat corect și au primit aplauzele colegilor. Alții s-au încurcat puțin, dar, împreună cu colegii au iesit din impas și, bineînțeles, au primit aplauze! Au învățat unii de la alții într-o atmosferă relaxantă, iar, la final, un copil a concluzionat: ”Doamna, azi le-am dat pomilor înapoi merele!”

Ideea este preluată de pe internet, însă materialele sunt realizate de mine pentru a servi scopului lecției. Imaginile au fost imprimate pe carton colorat.

Descarcă fișele pentru imprimare – doar primele patru din galerie